Zoeken

Bolloheide

De Bolloheide is een heiderelict, eigendom van de gemeente Tremelo maar vanaf 1/1/1997 voor 30 jaar in bruikleen gegeven aan Natuurpunt.

BolloheideBolloheide2Bolloheide3

Het was het eerste erkende reservaat in Tremelo. Op aandringen van Natuurpunt Tremelo kocht de gemeente het aan en verpachtte het in 1997 voor 30 jaar aan onze afdeling. Natuurpunt Tremelo stelde het aanvraag dossier op. Het beheer bestaat hoofdzakelijk uit het terugdringen van exoten en het herstel tot heide, onder andere door plaggen en begrazing. De Bolloheide is een vrij authentiek relict van het oorspronkelijk groot heidegebied dat zich van Bonheiden tot Baal uitstrekte. De vroegere heide is bebost met grove den en verkaveld tot villawijken. Onbebouwde relicten met de vroegere droge, schrale vegetatie zijn erg schaars en liggen verspreid. Vandaag bestaat de Bolloheide voor het grootste deel uit open heide, samen met grove dennenbos. Naast struikheide op droge, voedselarme en zure grond, vind je ook meer heischrale, voedselarme graslandjes. Het begrazingsblok is bereikbaar via verschillende poortjes. De begrazing gebeurt met schapen en / of geiten die deze vegetatie aankunnen.

Bolloheide4Bolloheide5Bolloheide6

E-189 projectnummer 9959 – Min. Besluit: 07/03/2001 – B.S. 30/06/2001
Oppervlakte: 13 ha 57 ca

Bolloheide7nat bolloheide8Bolloheide9

De conservators zijn : Heinz Keller, Bob Smet, Bruno Wallyn, Willy Van Rompaey en Tom Dhaenens.

Meer sfeerbeelden: KLIK HIER