Zoeken

Laekdal

Het Laekdal is een langgerekt reservaat met percelen langs de Laak.

De percelen zijn van uit een lopende aard. De beheerswerken en doelstellingen verschillen dan ook van perceel tot perceel. De vallei van de Laak is een groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte van het beeklandschap is een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen. Het natuurgebied Laekdal is langs de Laak gelegen. De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke overstromingsgebieden van de beek die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog water wordt de Dijle tot hier opgestuwd en bewijzen deze gronden hun nut want dankzij het natuurlijk bergingsvermogen van de vallei worden woongebieden van waterellende gespaard. In de moerassige valleigronden, o.a. in de Putten van Fonteyn, werd vroeger turf gestoken. Op oude kaarten is te zien dat dit een oude meander van de Demer moet geweest zijn.

E-315 projectnummer 9407 – Min. Besluit: 19/04/2004 – B.S.: 04/08/2004
Oppervlakte: 42 ha Tremelo + 9 ha andere gemeenten + 5 ha Vlaamse Gemeenschap

De conservators zijn : Danny Schoovaerts, Bruno Wallyn en Jan De Veuster.