Zoeken

Financieringsbesluit en PAS: alle hens aan dek

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en van het aankopen van lokale, kleinere gebieden door afdelingen en beheerteams. Natuurpunt verzet zich hier hevig tegen en rekent erop dat minister Schauvliege de voorstellen radicaal omgooit.

Vorig jaar keurde de Vlaamse regering een nieuw natuurdecreet goed. Daarin werden enkele basisprincipes grondig gewijzigd. Zo kunnen vanaf nu private grondbezitters, bosbouwers en landbouwers ook gemakkelijk gebruik maken van het subsidiesysteem voor aankoop en beheer van natuurgebieden. Maar er is meer.

Toekomst van onze natuurgebieden op het spel

Lees meer: Financieringsbesluit en PAS: alle hens aan dek

De Lindeboom

lindeboom

Wat eerst nog een evenement was om fier op te zijn 'voorlezen onder de lindeboom' aan de bibliotheek wordt het al snel een triestig verhaal nu deze meer dan 100 jaar oude lindeboom op punt staat om te verdwijnen voor de renovatie van de bib.
Hopelijk begaat het gemeentebestuur hier geen 2de keer de voorrang geven aan beton zoals rond de kerksite.
Enkele jaren geleden werd toen ook rond de kerk een oude boom geliquideerd terwijl heel wat Tremelonaren met open mond en ongeloof moesten staan toekijken...

Volgens het bestuur wordt er gehoopt dat de werken de boom niet zullen schaden.

Verschillende dagbladen hebben al over deze prachtig stuk natuur bericht, enkele voorbeelden:


Teken de online petitie om deze eeuwenling een stem te geven in Tremelo: KLIK HIER