Zoeken

Een evaluatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Tremelo - deel1

De GECORO adviesraad stuurt het ontwerp structuurplan Tremelo bij in de goede richting, maar toch nog onvoldoende volgens Natuurpunt. Uiteindelijk negeert het gemeentebestuur alle bezwaren en wordt het GECORO advies voor de Kalvenne niet gevolgd. Voor de KMO-zone Geetsvondel wordt het plan niet afgevoerd, maar de beslissing uitgesteld.

Lees meer: Een evaluatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Tremelo - deel1

Speelbos

Via de Minaraad was ons bekend dat de gemeente dacht om ergens een ‘speelbos’ in te richten. Natuurpunt Tremelo ziet de kans er één in te richten.

Lees meer: Speelbos

3-6-12

Als het om een IQ-test ging zou het volgende getal 24 zijn. Maar het gaat niet om een IQ-test, wel om de datum van de opening van het Zegbroek wandelpad ‘Weg-Wijs’. 

Lees meer: 3-6-12