Zoeken

Een evaluatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Tremelo - deel2

De GECORO adviesraad stuurde het ontwerp structuurplan Tremelo bij in de goede richting, maar toch nog onvoldoende volgens Natuurpunt. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur veel bezwaren van de inwoners genegeerd en werd het GECORO advies niet altijd gevolgd. Na de bespreking van het dossier Kalvenne en KMO zone Geetsvondel in de vorige Nieuwsbrief worden in dit 2de deel de evaluatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voor Tremelo onder de loep genomen wat betreft de thema’s woonuitbreidingsgebieden, open ruimte en natuur, mobiliteit en andere ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). 

Lees meer: Een evaluatie van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Tremelo - deel2

Nieuws in verband met de broedvogelinventarisaties

vogel1Kalvenne: de situatie is nog verslechterd en door de "stockage" van al het bouwmateriaal van de wegenwerken (Schrieksebaan) op de percelen rond het voetbalplein is er nog meer druk op de natuur. In ieder geval kom ik met veel moeite aan 10 soorten broedvogels, tegenover een 30-tal soorten 20 jaar geleden, de laatste soort die verdween is de grasmus, sinds vorig jaar, nu zelfs niet meer waargenomen. Er komen geen opmerkelijke soorten meer tot broeden, enkel algemene (bos-)soorten. 

Lees meer: Nieuws in verband met de broedvogelinventarisaties

Kerkuilenkasten

Donderdag 21 juni waren Kristof en ik weer vol verwachting gestart aan onze jaarlijkse ronde om de kerkuil kasten te controleren. De weergoden waren ons alvast goed gezind: niet te warm en niet te koud. Hopelijk was dit een goed voorteken en vinden we dit jaar veel jonge kerkuiltjes. 

Lees meer: Kerkuilenkasten

Inventarisaties

In onze afdeling is vooral Roeland Lauwers bezig met inventarisaties. Op één van deze inventarisaties vond hij daslook, hij vond dit belangrijk genoeg om er een artikel over te schrijven. 

Lees meer: Inventarisaties

3-6-'12

Beste collega's en vrienden,

Bij deze wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en engagement op ons evenement in het Zegbroek op 3 juni 2012. Er is heel wat werk ingestoken bij de voorbereidingen, werkdagen, de opbouw van het wandelpad, charter, totems, power point show, catering en de activiteit op de dag zelf.

Met grote spijt hebben we niet alle verwachtingen kunnen inlossen wegens het slechte weer. Toch moeten we positief blijven en blij zijn met de realisatie van twee zeer mooie bewegwijzerde wandelwegen in het Zegbroek, de mooie totems en de ondertekening van het charter biodiversiteit door het gemeentebestuur. Ik wil zeker de medewerkers van de terreinploeg van natuurpunt onder leiding van Sven bedanken voor de bouw van de infrastructuurwerken aan het wandelpad.

Vriendelijke groeten,

Bruno Wallyn - Voorzitter Natuurpunt Tremelo

bruno1bruno2

Lees meer: 3-6-'12