Zoeken

Stem natuur in het beleid

In juni stelde de Beleidsgroep een 4 pagina tellend memorandum met als thema ‘Stem natuur in het beleid’ op. Het werd naar de politieke partijen van Tremelo gestuurd met de melding dat we hierover wilden komen toelichting geven. 

We geven hier de inleiding: 

Deze verkiezingen leggen het lokaal natuur‐ en milieubeleid voor de volgende 6 jaar vast. Natuurpunt Tremelo wil de garantie dat ook na 2012 de nieuwe bestuursmeerderheid blijft investeren in een duurzame en natuurlijke gemeente. Daarom wensen we onze Natuurpuntstempel op het lokale beleid te drukken. Natuurpunt Tremelo vraagt een beleid dat kiest voor een kernachtige en doordachte ruimtelijke ordening, zuiver water, robuuste natuur dicht bij huis. 

De voorstellen in dit memorandum zijn stuk voor stuk uitdagingen waarbij onze gemeente het verschil kan maken. Ze zijn een uitnodiging om te investeren in een duurzamere toekomst. Het memorandum bevat een korte tekst met krachtlijnen, tips en inspiratie voor een vooruitstrevend lokaal milieubeleid. Het is een leidraad voor de politieke partijen en hun verkiezingskandidaten die meer natuur en een duurzamer beleid in de gemeente willen. 

Met dit memorandum wil Natuurpunt Tremelo er voor zorgen dat op 14 oktober 2012 natuur in het beleid gestemd wordt. Het politieke memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn in een 4‐tal krachtlijnen voor het lokale beleidsniveau gebundeld: 

  1. een kernachtige en doorzichtige ruimtelijke ordening 
  2. een integraal waterbeleid
  3. natuur voor iedereen
  4. sensibilisatie en educatie

Het volledig memorandum is terug te vinden op onze website, zoals trouwens ook het Charter op de biodiversiteit tussen de gemeente Tremelo en Natuurpunt.

Mina-raad

In de loop van 2012 formuleerde de Milieu-en Natuurraad van Tremelo 5 adviezen. Twee ervan waren de formeel nodige om de subsidies in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst te kunnen trekken.

Het eerste advies gaf de goedkeuring van de rapporteringen van: het Milieujaarplan 2011; de projecten: vernieuwen ramen van de bibliotheek en vernieuwen ramen van het zwembad. In het 2e noodzakelijke: Het jaarprogramma 2013 van de INL-ploeg en de groenjobs goed als mede de projectfiches werden in september goedgekeurd. Volgens de statuten van de Mina-raad heeft ze het recht om zelf adviezen te formuleren naar College van burgemeester en Schepenen (CBS) en gemeenteraad toe. Dit jaar gebruikte de raad dan ook 3 keer dit recht. 

Lees meer: Mina-raad

De vinnige vissen van onze beken en rivieren - deel 1

Aan de top onder water 

vis1De groep van koudbloedige gewervelde dieren die in het water leven noemen we vissen. Aangepast aan de levensomstandigheden van hun leefgebied onder het wateroppervlak hebben deze dieren een aantal speciaal ontwikkelde organen: zwemblaas, kieuwen, vinnen, … Door deze functionele gemeenschappelijke kenmerken zijn vissen, ondanks hun individuele verschillen onderling, zeer goed te onderscheiden van andere gewervelde dieren. Alle vissen hebben trouwens dezelfde afstammeling. Als top van de voedselketen onder water is het visbestand zowaar de barometer van de gezondheidstoestand van onze beken en rivieren. 

Lees meer: De vinnige vissen van onze beken en rivieren - deel 1

Meer artikelen...

  1. Zegbroekwandeling