Zoeken

ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 januari 2014

Een wandeling maken, gevolgd door pannenkoeken en taart, laten voorafgaan aan de algemene vergadering is al een 5-tal jaren een succesformule. We houden dat dan ook aan Zelfs vorig jaar toen het ijskoud was en het sneeuwde was het een succes. Dit jaar was het ideaal wandelweer en kwamen er zo’n 30-tal deelnemers opdagen. Om logistieke reden vroeg Bruno Wallyn voor de wandeling wie van de wandelaars ook bleef om pannenkoeken en taart (met koffie) te eten aan de democratische prijs van 5 €. Zowat iedereen stak zijn hand op. Na de wandeling kwamen nog mensen om pannenkoeken te eten en aan de algemene vergadering deel te nemen. Zo waren de tafels vlug bezet. 

Lees meer: ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 januari 2014

Achter elke sterke man...

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 januari gaf Bruno Wallyn het voorzitterschap van Natuurpunt Tremelo door. Bruno werd door de “Nestor” Bob Smet van Natuurpunt Tremelo uitgebreid bedankt voor zijn inzet als voorzitter in de voorbije zeven jaar..

Lees meer: Achter elke sterke man...

Terug: wielewaal - Verloren: Koekoek

Wielewaal

Van 1984 tot 1993 werd de “putten van Fonteyn” (een gedeelte van de Laakvallei ten westen van de Werchterbaan) intensief geïnventariseerd op (broed-) vogels. De activiteit werd na 1993 gedurende 15 jaar gestaakt om dan terug te beginnen in het najaar van 2007. Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit drie jaar te doen in de hoop een duidelijk beeld te kunnen vormen van de vogelstand. De natuurlijke complexiteit, de grootte van het gebied en de wispelturigheid in aantallen en aanwezigheid van een aantal soorten zorgden ervoor dat ik verplicht was om de jaren nadien verder te doen met de inventarisaties. Inmiddels is het zesde opeenvolgende jaar voorbij en bij het ter perse gaan van dit artikel is het zevende  inventarisatiejaar reeds ingezet. In 2013 werd het aantal wandelingen opgevoerd en werd het gebied ten oosten van de Werchterbaan, dat in oppervlakte veel groter is dan het westelijke deel, mee geïnventariseerd, hetzij minder frequent en intensief.

Lees meer: Terug: wielewaal - Verloren: Koekoek

De paddentrek

Paddentrek

In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens hun tocht moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen de padden en kikkers een groot risico om overreden te worden. Met paddenoverzetacties helpt Natuurpunt de amfibieën om hun geboortepoel veilig te bereiken. Ook jij kan meedoen! 

Lees meer: De paddentrek

Ridders van de nacht

Ridders van de nacht

Op 23 november 2013 en met de titel “Uilen, de ridders van de nacht” heeft Philippe Smets, een boeiende voordracht gehouden over de uilen. Philippe is provinciaal afgevaardigde van de Kerkuilenwerkgroep en gewestelijk coördinator van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt. Hij timmerde en plaatste zelf meer dan 400 nestkasten voor Kerkuil, Bosuil en Steenuil en hij ringt al jaren (samen met zijn medewerkers) heel veel jonge uiltjes! 

Lees meer: Ridders van de nacht