Zoeken

De pioniers van NP Tremelo

Deel I: Heinz Keller, de amfibieman

Pionier1Heinz is één van de ‘oudste’ leden van Natuurpunt Tremelo. Zijn lidmaatschap van Natuurpunt Tremelo kreeg hij ooit cadeau. Intussen is hij ook een echte “herpetoloog” of amfibiedeskundige. Als eerste in een reeks over de pioniers van onze vereniging interviewden deze autodidact

Wat zijn eigenlijk amfibieën?

Kikkers, padden en (worm)salamanders vormen de klasse van amfibieën. Het zijn koudbloedige dieren. Voor het regelen van hun lichaamstemperatuur moeten ze dus zelf zorgen door de zon of de schaduw op te zoeken.

Hoe ben je je voor amfibieën beginnen interesseren?

Wel, er is in ieder geval geen aha-erlebnis geweest die me in die richting geduwd heeft. Als kind kwam ik graag buiten, de natuur in. Ik was gefascineerd door die kleine krioelende beestjes. Geleidelijk aan heeft zich dat toegespitst op amfibieën.

Lees meer: De pioniers van NP Tremelo

Sluwe vos of slimme vos

Vos1

De vos behoort tot de familie van de hondachtigen. De meest voorkomende soort in België is de ‘gewone vos’ of ook de ‘rode vos’ genoemd. Een volwassen vos heeft een kop-romplengte van 60 tot 90 cm en een pluimstaart van 30 tot 50 cm en is hiermee één van de grootste vrij levende roofdieren. Kenmerkend is zijn prachtige roodbruine vacht in combinatie met een grijs-witte keel en buik. Zij leven in groepen van ongeveer van zes dieren, hoewel ze solitair jagen. Handig daarbij is dat zij zeer snel kunnen lopen: tot 60 km/u!

Lees meer: Sluwe vos of slimme vos

Amerika versus België

Waarom is inlandse eik meerderwaardig?

Amerika1Waarom is het nodig om Amerikaanse eik te kappen? Deze Amerikaanse eiken zijn in het verleden aangeplant met het oog op houtproductie. Het hout van de soort is wat minder duurzaam dan dat van inheemse eik, maar groeit wel twee maal zo snel wat zeker voor de productie van brandhout een groot voordeel is. Helaas is de soort ook een agressieve concurrent van de meeste van onze inheemse bomen. Jonge Amerikaanse eiken kunnen immers net iets meer schaduw verdragen dan de meeste inheemse soorten waardoor zij de wedstrijd naar het licht in het kroondak kunnen winnen. Hierdoor komt er nog meer Amerikaanse eik voor in het bos en wordt ze op lange termijn dominant en verdringt ze de inheemse soorten die meer licht nodig hebben (zie figuur). Niet alleen heeft dit tot gevolg dat er minder boomsoorten in het bos voorkomen, maar bovendien zijn er ook minder diersoorten die leven van Amerikaanse eiken dan van onze eigen boomsoorten.

Steeds meer Amerikaanse eik in het bos betekent dus minder boomsoorten en ook minder diersoorten. Daarom worden deze bomen gekapt om terug meer kansen te geven aan onze inheemse boomsoorten. 

Lees meer: Amerika versus België

Wandelen met senioren

Samen met de gemeente Tremelo heeft onze afdeling tien wandelingen gegidst. De opkomst was vrij goed voor de eerste keer dat we dit organiseerden. Toch moet de communicatie naar de doelgroep beter verlopen. Dikwijls waren de wandelaars niet op de hoogte van de volgende plaats en datum van afspraak. Het was voor ons een leerschool. 

Volgende keer beter. Nog een gemeende “ dankjewel” van de gidsen van dienst. Zij zetten zich vrijwillig in om onze natuurgebieden in de kijker te zetten.

In de bres voor de natuur

De perikelen rond de oude lindeboom aan de bib houden we nauwgezet in het oog . Er is een aanvraag ingediend voor de verplaatsing van buurtweg 43. Hierover hebben we onze opmerkingen naar de gemeentebestuur gestuurd. Het is namelijk belangrijk dat we met onze machines op onze terreinen geraken om te kunnen maaien en hooien.