Zoeken

Structuurplan

Standpunt van Natuurpunt Tremelo ten aanzien van het ontwerp structuurplan Tremelo.

Ondanks de positieve insteek en de verbeteringsvoorstellen van de GECORO rond de thema's woonbehoefte, mobiliteit, landschap, open ruimte en natuur keurde Natuurpunt het ontwerp van gemeentelijke ruimtelijk structuurplan Tremelo van maart 2011 niet goed. Met de plannen voor de realisatie van een nieuwe KMO-zone in het herbevestigde landbouwgebied van Geetsvondel en met de geplande uitbouw van de multifunctionele sporthal in het woninguitbreidingsgebied Kalvenne zijn we het niet eens. Voor het volledige standpunt: KLIK HIER

Memorandum

Memorandum van Natuurpunt Tremelo bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 met als thema: Stem natuur in het beleid.

Natuurpunt Tremelo wil de garantie dat ook na 2012 de nieuwe bestuursmeerderheid blijft investeren in een duurzame en natuurlijke gemeente. Daarom wensen we onze Natuurpuntstempel op het lokale beleid te drukken. Natuurpunt Tremelo vraagt een beleid dat kiest voor een kernachtige en doordachte ruimtelijke ordening, zuiver water, robuuste natuur dicht bij huis. Voor de volledige memorandum: KLIK HIER

Charter

Charter voor biodiversiteit

Met dit charter reikt Natuurpunt vzw de hand om dringend en effectief - in praktijk en op het veld - samen te werken om het verlies van biodiversiteit ook in onze gemeente terug te dringen. Het baseert zich op de internationale verdragen van de VN-duurzaamheidstop in Johannesburg in 2002, de biodiversiteitsconferentie in Nagoya in 2010 en brengt het natturbeleid in de praktijk.

Voor het volledige charter: KLIK HIER