Zoeken

Beleid

Ondertekening charter biodiversiteit Tremelo

De beleidsgroep bepaalt de politiek die wordt gevoerd. Ze bepaalt de standpunten die worden ingenomen inzake gemeentelijke beslissingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Ze stelt memorandums op, geeft adviezen of dient bezwaren in.

 Enkele actiepunten die werden uitgevoerd:

  • De beleidsgroep stelde het "Charter op de Biodiversiteit" op dat op 3 juni 2012 samen met de gemeente werd ondertekend. (Meer info over het charter: KLIK HIER)
  • Ze stelde een document met opmerkingen en bezwaren op in verband met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in 2011 waarin voornamelijk het RUP Kalvenne kritisch werd beschouwd.
  • In 2012 stelde de werkgroep een memorandum op voor de gemeenteverkiezingen.
  • Verder werden bezwaarschriften ingediend tegen aanvragen die de biodiversiteit of de natuur konden schaden en wordt dit uiteraard nauwlettend opgevolgd voor de toekomst.

De werkgroep volgt de verdere werking op van verschillende intergemeentelijke comités, zoals onder andere het Demerbekken-comité en het Laakproject.

Alle aankopen voor de goede werking van natuurpunttremelo en de vrijwaring van de natuur worden bewaakt door de beleidswerkgroep.

De werkgroep verantwoordelijke is: Marc Van Liefferinge.
De penningmeester is: Raf De Pooter.