Zoeken

Structuur

Organigram

De structuur van natuurpunt Tremelo

De vereniging wordt geleid door een dagelijks bestuur.
Waarnemend Voorzitter: Bruno Wallyn
Ondervoorzitter: Bruno Wallyn
Secretaris: Paul Dillen
Penningmeester: Raf De Pooter
Beleid: Marc Van Liefferinge
Beheer: Danny Schoovaerts
Aankopen: Walter Van Steenberge

Maandelijks zijn er vergaderingen van de vier werkgroepen.

 

Vereniging

De werkgroep ‘Vereniging’ staat in voor alles wat niet onder een andere werkgroep valt:

Bepalen agenda activiteiten
Samenwerking met andere verenigingen
Organiseren of deelnemen aan evenementen
Ledenbinding

Verantwoordelijke: Gritta Maes


Beleid

De werkgroep ‘Beleid’ staat in voor het innemen van standpunten, opstellen bezwaren en adviezen. Deelname aan werk- en stuurgroepen binnen de gemeente, regionaal en Natuurpunt.

Ze bepaalt ook de financiële uitgaven en aankopen die kunnen gedaan worden, alvorens ze voor te leggen aan de afdeling.

Verantwoordelijke: Marc Van Liefferinge


Beheer

De werkgroep ‘Beheer’ staat in voor:

 • Bepalen welke percelen interessant zijn om aan te kopen
 • Het opstellen van beheersplannen
 • Se monitoring
 • Het uitvoeren van de beheerplannen
 • Het uitvoeren van beheerswerken i.f.v. educatie, studie, …
 • Het bepalen van de aankoop van materiaal

Verantwoordelijken: Camiel Vermote, Danny Schoovaerts


 

Educatie

De werkgroep ‘Educatie’ staat in voor de werking met scholen (beheerswerken, voordrachten, wandelingen, schoolprojecten, …), inrichten van educatieve voordrachten voor het grote publiek.

Verantwoordelijken: Brigitte Bott, Jan De Veuster


 

Studie

De werkgroep ‘Studie’ staat in voor:

 • Opmaken inventarisaties en studies
 • Invoeren gegevens in www.waarnemingen.be
 • Aanbrengen van interessante cursussen of publicaties

Verantwoordelijken: Roelant Lauwers, Karl-Heinz Keller


 

Publicatie & communicatie

De werkgroep ‘Publicatie & communicatie’ staat in voor:

 • Uitbrengen van de Nieuwsbrief
 • Verzamelen artikels
 • Verzenden
 • Leveren persartikels
 • Verzorgen website en Facebook pagina van Natuurpunt Tremelo
 • Onderlinge communicatie

Verantwoordelijke: Mieke Van Loo (ad interim)